Zo moeilijk is het niet

Donderdag 9 november – Een vervolg aan de vormgeving van Inclusief onderwijs. Om een idee te krijgen hoe inclusief onderwijs er in 2035 uit komt te zien sprak het ministerie van OCW met 16 jongeren van zowel het regulier als het speciaal voortgezet onderwijs. Er werd gesproken over aanpassingen in lesmateriaal of lesroosters en het belang van bijvoorbeeld een rustruimte in school. We spraken ook over de opleiding van docenten waar meer aandacht moet zijn voor het lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Soms zit het in hele kleine dingen. Het was een bijeenkomst waar veel ervaringen en goede ideeën zijn uitgewisseld.

Zo zijn wij op weg naar een inclusieve toekomst waarbij ieder individu dezelfde kansen krijgt.

Zie ook:

Over onze vorige jongerenbijeenkomst: https://stemvandevsoleerling.nl/2023/06/08/focus-op-ontmoeting/

De vorige jongerenbijeenkomst in beeld: https://stemvandevsoleerling.nl/2023/07/13/jongerenbijeenkomst-in-beeld/