Mytylschool Eindhoven bedankt!

Op vrijdag 10 november brachten we met Stem van de vso-leerling een bezoek aan de Mytylschool in Eindhoven. We werden ontvangen door de leerlingenraad. Ze komen elke week in de vrijdagmiddagpauze bij elkaar. De leerlingenraad bestaat wel uit meer dan tien leerlingen! Ze denken mee over dingen die in school anders of beter kunnen. Dat kan over van alles gaan. Zo is er bijvoorbeeld een zebrapad gekomen voor de school, wordt er carnaval gevierd, wat eerst niet zo was, is er een ‘bushokje’ geplaatst op het plein waar je kunt schuilen als het regent. We zagen een groep enthousiaste en betrokken leerlingen! We hebben ook met hen gesproken over hoe het er op hun school aan toegaat. Ze geven aan blij te zijn op deze school te zitten. Hier hoef je namelijk niks uit te leggen. Iedereen heeft wat hier. Er is extra tijd mogelijk als je die nodig hebt. Er is een rustruimte voor iemand die zich even moet terugtrekken. Leerlingen geven aan dat ze op deze school behulpzaam zijn naar elkaar en respect hebben voor elkaar. Ze vertellen trouwens niet vaak aan anderen dat ze op het vso zitten. Mensen denken vaak dat daar alleen maar ‘moeilijke’ kinderen op zitten. Ook spraken we over het plan om in 2035 inclusief onderwijs te hebben, dus dat zoveel mogelijk leerlingen met én zonder handicap met elkaar naar school gaan, het liefst in hun eigen buurt. Sommige leerlingen waren blij dat zij dat niet mee hoeven te maken. Die zijn bang dat het gaat botsen tussen leerlingen en dat ze gepest worden. Aan afloop kregen we een enthousiaste rondleiding door de school met o.a. een keuken, een werkplaats en zelfs een zwembad. We kregen een mooi inkijkje in wat op een vso-school allemaal mogelijk is.