Leerlingenraad van het Vester College bedankt!!

Op 14 december waren we met drie leerlingen van Stem van de vso-leerling op bezoek bij de leerlingenraad van het Vester College in Ede. We werden hartelijk ontvangen. De leerlingenraad komt bij elkaar ná schooltijd. Dit doen ze expres. Dat heeft met motivatie te maken. Dat je niet in de leerlingenraad gaat, omdat je dan niet naar de les hoeft (als het onder schooltijd zou zijn). De leerlingen die met de taxi naar school komen worden na de leerlingenraad door een docent naar huis gebracht. Vanuit elke klas wordt iemand als klassenvertegenwoordiger gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad. Twee klassen zijn niet vertegenwoordigd. In die klassen had niemand interesse om erin te gaan. Er wordt niet gedwongen. Op het Vester College besteden ze veel aandacht aan naar elkaar luisteren, de ander laten uitpraten, oefenen met het voorzitten van de vergadering, een goede sfeer maken enz. Leerlingen vinden het fijn om mee te kunnen praten. Je kunt dingen verbeteren en je voelt je fijner op school. “We worden gehoord”, zei iemand. We hebben het natuurlijk ook gehad over inclusief onderwijs, omdat we wilden weten hoe leerlingen op het Vester College hierover denken. Een van hen vroeg of het ministerie bedoelt, dat ze het hele regulier onderwijs speciaal maken? Dat niet helemaal, hoewel dat natuurlijk wel mooi zou zijn. Dat wat op het vso gebeurt, zou voor elke leerling misschien wel goed zijn. En, niemand is perfect. Wat de leerlingen heel belangrijk vinden is sfeer, regelmaat, dat je contact kunt hebben met medeleerlingen en dat er aandacht is voor wat jij nodig hebt. “Dat we geaccepteerd en begrepen
worden in hoe we zijn!”


Tenslotte hadden ze nog een vraag voor ons of eigenlijk een goede tip. Ze wilden graag als
leerlingenraad als geheel lid worden van ons leerlingenpanel. Als wij dan een vraag hebben, dan
kunnen zij die doorzetten naar hun klassen en dan hebben wij meteen van heel veel leerlingen
antwoord.
Die tip gaan we uitwerken!