Kijk vooruit en af en toe achterom

Gezellig en zinnig! Zo werd de bijeenkomst omschreven, die we zondagmiddag 4 februari in Arnhem hadden met ‘alle’ mensen die bij Stem van de vso-leerling betrokken zijn. Naast alle online-overleggen, was het fijn om elkaar in levenden lijve te zien en te spreken.

Er waren leerlingen uit het kernteam, oud-leerlingen uit onze klankboordgroep, iemand uit het stichtingsbestuur en er was iemand uit het leerlingenpanel. Negen mensen waren, helaas, verhinderd en staan daarom niet op de groepsfoto.

We hebben kennis gemaakt aan de hand van vragen als ‘Als je één ding aan een kind kon leren, wat zou dat dat zijn?’ en ‘Hoe zie jij de toekomst van Stem van de vso-leerling?’ en ‘Wat is de eerste stap die je zet als je een nieuw doel wilt bereiken?’ en ‘Waar ben jij sterk in?’ Dat leverde een mooi gesprek op, waarin veel van elkaar herkend werd.

We kregen een overzicht van de stand van zaken van Stem van de vso-leerling vanaf december 2020. Met welke organisaties we contact hebben, over onze bezoeken aan vso-scholen, over de onderwerpen waarover we meepraten binnen het ministerie van OCW, dat de subsidie is toegekend (!), zodat we vanaf nu ook financieel onafhankelijk van de sectorraad GO kunnen werken en hoe we ons als organisatie steeds verder ontwikkelen.

Ook hebben we onze plannen toegelicht. Dit jaar focussen we vooral op leerlingenraden. We gaan een stappenplan ontwikkelen om een leerlingenraad op te zetten en we proberen steeds meer leerlingenraden in ons leerlingenraadpanel te krijgen, zodat we hen kunnen benaderen als we willen weten hoe onze achterban over bepaalde kwesties denkt en waarin ze onderling contact kunnen hebben om zaken uit te wisselen.

Onder het motto ‘Kijk vooruit en af en toe achterom’ hielden we deze middag. We omschreven onszelf als een krachtige groep, verschillende mensen met verschillende invalshoeken, het gaat goed en het kan nog beter. We zijn trots dat we tot hier gekomen zijn!

Groepsfoto Stem van de vso-leerling tijdens bijeenkomst 4 februari