Onze toekomst, ons onderwijs

Op 8 februari waren we met zo’n twintig andere jongeren uit het voortgezet en het voortgezet speciaal onderwijs bij de 4e jongerenbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van OCW om leerlingen zélf te laten meepraten over inclusief onderwijs.

Het gaat dan over een school waar je je welkom voelt, waar gekeken wordt naar wat je kunt, waar begrip is van leraren als het bij jou net even wat anders gaat dan bij anderen enz. Leerlingen vertelden wat zij in hun schoolleven hebben meegemaakt, aan dingen die niet zo goed gingen en ook over wat maakte dat het ergens anders wel goed ging. Het is best lastig om aan elkaar duidelijk te maken, wat er nodig is om iedereen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Daarom zijn deze bijeenkomsten zo belangrijk!