Leerlingenraad van De Brouwerij bedankt!

Woensdag 3 april waren we met drie leerlingen uit ons kernteam op De Brouwerij in Oosterbeek. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs in een voorspelbare en kleinschalige omgeving, zoals op hun website staat. We werden enthousiast ontvangen door de leerlingenraad. Het is een grote leerlingenraad met vanuit bijna elke klas een vertegenwoordiger. Ook de reserveleden van de leerlingenraad (omdat er teveel leerlingen mee wilden doen) waren aanwezig.

Leerlingenraad

Leerlingen vertelden waarom ze het belangrijk vinden om inspraak te hebben. Je kunt dan ideeën aandragen over de inrichting van de school of over de lessen. Voor de school is het belangrijk dat ze weten hoe leerlingen over dingen denken, omdat ze dan betere beslissingen kunnen nemen. Binnenkort organiseert de leerlingenraad een hobbybeurs. Dan kunnen leerlingen die dat willen in de aula iets vertellen en laten zien over hun hobby. Zo kunnen ze anderen enthousiast maken voor hun hobby of met leerlingen in contact komen die dezelfde hobby hebben. “Om je horizon te verbreden”, merkt een leerling op. Ook is de leerlingenraad betrokken bij het laten schilderen van banken en de organisatie van het schoolfeest. En ze willen graag op de hoogte gehouden van de komende verhuizing naar een ander gebouw. Voor de bestemming van de schoolreis konden leerlingen ideeën aandragen. Uiteindelijk gaf de stemming in de leerlingenraad de doorslag. Voor sommige onderwerpen werken leerlingen samen in een werkgroep, waarbij ook leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten betrokken kunnen worden.

Inclusief onderwijs

De meeste leerlingen zijn blij dat ze op deze vso-school zitten. Dat hebben ze op dit moment nodig. Een reguliere school zou voor hen te stressvol zijn of te onoverzichtelijk. Als ze naar een reguliere school zouden gaan, dan hopen ze dat aan de volgende dingen aandacht wordt besteed: de opleiding van docenten, het makkelijk kunnen vinden van de weg in het gebouw, kleine klassen en een goed zorgteam. Belangrijke dingen zijn: aandacht en begrip. Begrip voor wat ik nodig heb om te kunnen leren.

Actief worden bij Stem van de vso-leerling

Sommige leerlingen lijkt het wel leuk om actief te worden bij ons. Ze hebben een foldertje meegenomen, denken er nog eens over na en komen er later op terug.