LAKS bestaat 40 jaar

Op 5 april bestond het Landelijk Aktie Komitee Scholieren 40 jaar. Reden voor een feestje. Wij werden uitgenodigd en waren erbij met drie leerlingen uit ons kernteam. In Den Haag. Het was een feestelijke en ook inhoudelijke bijeenkomst.

Veel bereikt

Als je er midden in zit lijken het soms kleine stapjes, maar als je terugkijkt op 40 jaar is er heel veel gebeurd. Leerlingparticipatie vergt een lange adem, veel organisatie en geduld. Het vraagt ook verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Allerlei organisaties waarmee LAKS samenwerkt waren aanwezig. Dat bewijst maar weer eens, dat je het nooit alleen kunt!

Voorbeelden

We hoorden voorbeelden van inspraak op scholen en onderwerpen waar leerlingen over meepraten. Sociale veiligheid op school, hoe kun je de vertrouwenspersoon meer bekend maken binnen school, meedenken over het jaarplan van de school…
Een van de leerlingen gaf als voorbeeld dat bij hen op school de eerstejaars leerlingen worden uitgenodigd om te praten in een zgn. leerlingenarena. Iemand anders vertelde, dat ze op vrijdagmiddag een inloopbijeenkomst hebben voor wie dat wil. Bij sommige leerlingen past het niet om in de leerlingenraad te gaan. Zij vinden al dat ‘vergaderen’ te zwaar. Ze zijn bijvoorbeeld wel te porren voor een lunch met de directeur van de school.
Het heeft allemaal te maken met leerlingenbetrokkenheid en dat hoeft zeker niet alleen te gebeuren via een leerlingenraad.
Nieuwsgierigheid naar de eigen leerlingen, dat is het begin van inspraak. Je besluiten als school kunnen er zoveel beter van worden als je leerlingen erbij betrekt!

Wandelgangen

In de pauze en na afloop hebben de leden van ons kernteam met allerlei mensen gepraat, die met dingen bezig zijn waarmee wij ons ook bezighouden. We hebben gegevens uitgewisseld, we gaan contact opnemen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen om de stem van de leerling op nog veel meer plekken te laten horen. In ons geval dan vooral de stem van de leerlingen in het vso!