College Ariane de Ranitz bedankt!

19 April waren we met twee leden van ons kernteam op bezoek bij college Ariane de Ranitz in Utrecht. Onze weg zoekend langs bouwhekken, waarbinnen volop gewerkt werd aan het nieuwe schoolgebouw, werden we – eenmaal binnen – hartelijk ontvangen. We woonden een vergadering bij van de leerlingenraad, spraken over waar de leerlingen blij mee zijn op school en hoe de inspraak bij hen geregeld is. Ook kregen we een rondleiding door de school.

Leerlingenraad

We gingen in gesprek met de super actieve leerlingenraad van de school. Ze hebben echt van alles voor elkaar gekregen. Zo komt er bijvoorbeeld een schoolfotograaf op school wat eerst niet zo was. Ze gaan kijken bij een andere ‘nieuwe’ school om te kijken naar de inrichting daar, zodat ze ideeën kunnen aandragen voor het nieuwe gebouw dat ze zelf over een tijdje krijgen. Ook organiseren ze een filmavond en een galafeest. Ze hebben aandacht gegeven aan Paarse Vrijdag. Het ging dit jaar vooral om het omverwerpen van vooroordelen.

Waar ze niet zo blij mee zijn is dat hun onderhandeling over het gebruik van mobiele telefoons in de pauze niet het gewenste effect heeft opgeleverd.

De leerlingenraad leek ons goed georganiseerd. De voorzitter is een leerling uit een 2e klas. Ze gebruiken een agenda die als leidraad dient tijdens de vergadering. Ook staan daar vast de punten op, die de volgende keer besproken worden. Dan gaan ze het onder andere hebben over andere regels tijdens lesuitval.

Rondleiding

Tijdens de enthousiaste rondleiding zagen we een rustruimte, een leerplein waar leerlingen rustig kunnen werken, een winkel, veel één-op-één-gesprekken in  lokalen en in de gang. Gesprekken tussen een leerling en een docent of een mentor. Ook zijn we in een ruimte geweest waar therapie gegeven werd. Een van de leerlingen was aan het oefenen met een uitbreiding op haar laptop voor spraakondersteuning. Het lijkt ons fijn, dat dit onder schooltijd kan gebeuren!

Hulp en begeleiding

Leerlingen geven aan dat ze het op deze school rustig vinden en overzichtelijk. Dat ze extra ondersteuning krijgen als dat nodig is en begeleiding. “Hier word ik als persoon gezien en niet als iemand met een handicap”, zei een van de leerlingen. Iemand vertelde, dat ze bij een reguliere school was wezen kijken en dat ze die super groot vond en dat ze zich voelde aangekeken.

Wat veel leerlingen jammer vinden is, dat ze ver moeten reizen en niet makkelijk op de fiets naar school kunnen.