Lid van de Nationale Jeugdraad

Op 23 mei waren we met drie leerlingen uit ons kernteam aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de Nationale Jeugdraad. Dat is een overkoepelend orgaan waar ruim dertig jongerenorganisaties bij zijn aangesloten. Wij hebben ons daarvoor aangemeld, omdat het ons goed lijkt, dat ook jongeren met een beperking in deze omgeving gezien worden.

We legden uit, dat we het belangrijk vinden dat leerlingen op school het hebben van inspraak aanleren en de kans krijgen dit te oefenen. En, dat we met vso-scholen en leerlingenraden die al bestaan materiaal aan het ontwikkelen zijn om daarbij in te zetten. Na onze uitleg hierover stemden de aanwezige leden unaniem dat wij toegelaten mochten worden als lidorganisatie van de NJR!