Van geen stem naar inspraak

Bezoek aan de fototentoonstelling ‘Van geen stem naar inspraak’
Dinsdag 11 juni waren wij met twee leerlingen uit ons kernteam aanwezig bij een prachtige fototentoonstelling van mytylschool De Brug in Rotterdam. Het was de openingsdag van de veelzeggende tentoonstelling ‘Van geen stem naar inspraak’ en er waren veel genodigden.

Ontvangst

We kregen een warm welkom in de gymzaal, waarna we in een groepje door 2 leerlingen werden rondgeleid door de school. De school hing vol mooie kunstwerken, er stonden twee airhockeytafels en ze hadden binnen de school een woonkamer gemaakt. Op deze manier kan je op school leren hoe je op jezelf kan wonen. De leerlingen krijgen op school onder andere muziek- en kookles. Ook hebben ze één keer in de week een baristadienst waarbij ze koffie schenken in de lerarenkamer voor de docenten.

De tentoonstelling

De fototentoonstelling was indrukwekkend. Ze hadden foto’s opgehangen aan de muur met een knop eronder. Als je daarop drukte hoorde je het verhaal bij die foto. Sommige verhalen gingen over de toekomst van de betreffende leerling en andere verhalen gingen over verbeterpunten voor binnen of buiten de school. De leerlingen waren terecht trots en enthousiast!

Gesprek achteraf

Na de fototentoonstelling hebben we gesproken met de begeleider van hun leerlingenraad. Ook werden we uitgenodigd in de lerarenkamer waar veel leuke, maar ook serieuze onderwerpen naar voren kwamen. Verschillende leuke onderwerpen waren bijvoorbeeld een positieve kijk op de school, leerlinginspraak en een ontzettend mooi apparaat in de gymzaal waarmee leerlingen die niet of amper kunnen lopen tóch bewegingsvrijheid hebben.
Een serieuzer onderwerp was bijvoorbeeld het leerlingenvervoer en de beperkingen die dan worden ondervonden.

Aan het einde van de dag was er iemand zo aardig om ons even naar het station te brengen. Al met al kunnen we positief terugkijken op deze dag.