Showing 1-12 of 18 results

Onze toekomst, ons onderwijs

Op 8 februari waren we met zo’n twintig andere jongeren uit het voortgezet en het voortgezet speciaal onderwijs bij de 4e jongerenbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van OCW om leerlingen zélf te laten meepraten over inclusief onderwijs. …

Kijk vooruit en af en toe achterom

Gezellig en zinnig! Zo werd de bijeenkomst omschreven, die we zondagmiddag 4 februari in Arnhem hadden met ‘alle’ mensen die bij Stem van de vso-leerling betrokken zijn. Naast alle online-overleggen, was het fijn om elkaar in levenden lijve te zien …

Leerlingenraad van het Vester College bedankt!!

Op 14 december waren we met drie leerlingen van Stem van de vso-leerling op bezoek bij de leerlingenraad van het Vester College in Ede. We werden hartelijk ontvangen. De leerlingenraad komt bij elkaar ná schooltijd. Dit doen ze expres. Dat …

Van vso naar mbo

Vrijdag 8 september waren we bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar ‘De overstap van vso naar mbo’. Tijdens het onderzoek hebben we, samen met andere partijen, twee keer met de onderzoekers gepraat om hen van input …

Een andere manier van kijken!

Woensdag 30 augustus waren wij uitgenodigd door De Onderwijsspecialisten, een grote scholengemeenschap met verschillende vso-scholen in Gelderland, om mee te praten over inclusief onderwijs. Er waren bij dit gesprek zowel mensen van De Onderwijsspecialisten als mensen van buiten. Zo was …

Jongerenbijeenkomst in beeld

Op 7 juni sprak het OCW met jongeren uit zowel het vso als uit het vo om te praten over het inclusief onderwijs. Wil je hier meer over lezen? Lees dan ons vorige nieuwsbericht. Bij deze bijeenkomst was ook een …

Focus op ontmoeting!

7 juni-OCW sprak met jongeren uit V(S)O over Inclusief onderwijs In een levendige uitwisseling kwam heel veel voorbij: Acceptatie, geen uitzondering zijn, ruimte geven, positieve mindset, kennis delen, passende schoolgebouwen,flexibiliteit, veilige leeromgeving, iedereen hoort erbij, focus op ieders kwaliteiten, goede …

Stem van de leerling

Luisteren naar de stem van de leerling kan veel opleveren. Wij zijn ervoor dat leerlingen gestimuleerd worden aan te geven wat ze nodig hebben om tot leren te kunnen komen. Zeker bij leerlingen bij wie het leren niet ‘vanzelf’ gaat. …

Op bezoek bij vso-scholen

De komende tijd gaan we op bezoek bij vso-scholen. Het vso is heel divers! Door deze bezoeken hopen we onze achterban (nog) beter te leren kennen. We gaan met leerlingen in gesprek om te horen hoe het er op hun …

Meepraten over inclusief onderwijs

Op 16 december 2022 waren we op het ministerie van Onderwijs om als leerlingen te praten over het “Droombeeld inclusief onderwijs 2035”, zie tekening. Er waren zestien leerlingen vanuit verschillende vo- en vso-scholen. In het droombeeld staat dat ieder kind …

Onze klankbordgroep

Sinds kort hebben we een klankbordgroep van oud-leerlingen. Zij zaten ooit op het vso, de een wat langer, de ander wat korter geleden. Ze hebben nu werk of doen een vervolgopleiding. Zij kijken op een bepaalde manier terug op hun …