Showing 1-12 of 21 results

Nieuws

Onze toekomst, ons onderwijs

Op 8 februari waren we met zo’n twintig andere jongeren uit het voortgezet en het voortgezet speciaal onderwijs bij de 4e jongerenbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van OCW om leerlingen zélf te laten meepraten over inclusief onderwijs. …

Kijk vooruit en af en toe achterom

Gezellig en zinnig! Zo werd de bijeenkomst omschreven, die we zondagmiddag 4 februari in Arnhem hadden met ‘alle’ mensen die bij Stem van de vso-leerling betrokken zijn. Naast alle online-overleggen, was het fijn om elkaar in levenden lijve te zien …

Leerlingenraad van het Vester College bedankt!!

Op 14 december waren we met drie leerlingen van Stem van de vso-leerling op bezoek bij de leerlingenraad van het Vester College in Ede. We werden hartelijk ontvangen. De leerlingenraad komt bij elkaar ná schooltijd. Dit doen ze expres. Dat …

Vervolg: Jongerenbijeenkomt OCW in beeld

Op donderdag 9 november 2023 sprak het OCW met leerlingen uit zowel het vo als het vso om een vervolg te brengen aan de vormgeving van het inclusief onderwijs. Hierbij was net zoals de vorige keer een cameraman aanwezig om …

Mytylschool Eindhoven bedankt!

Op vrijdag 10 november brachten we met Stem van de vso-leerling een bezoek aan de Mytylschool in Eindhoven. We werden ontvangen door de leerlingenraad. Ze komen elke week in de vrijdagmiddagpauze bij elkaar. De leerlingenraad bestaat wel uit meer dan …

Zo moeilijk is het niet

Donderdag 9 november – Een vervolg aan de vormgeving van Inclusief onderwijs. Om een idee te krijgen hoe inclusief onderwijs er in 2035 uit komt te zien sprak het ministerie van OCW met 16 jongeren van zowel het regulier als …

Van vso naar mbo

Vrijdag 8 september waren we bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar ‘De overstap van vso naar mbo’. Tijdens het onderzoek hebben we, samen met andere partijen, twee keer met de onderzoekers gepraat om hen van input …

Een andere manier van kijken!

Woensdag 30 augustus waren wij uitgenodigd door De Onderwijsspecialisten, een grote scholengemeenschap met verschillende vso-scholen in Gelderland, om mee te praten over inclusief onderwijs. Er waren bij dit gesprek zowel mensen van De Onderwijsspecialisten als mensen van buiten. Zo was …

Jongerenbijeenkomst in beeld

Op 7 juni sprak het OCW met jongeren uit zowel het vso als uit het vo om te praten over het inclusief onderwijs. Wil je hier meer over lezen? Lees dan ons vorige nieuwsbericht. Bij deze bijeenkomst was ook een …

Focus op ontmoeting!

7 juni-OCW sprak met jongeren uit V(S)O over Inclusief onderwijs In een levendige uitwisseling kwam heel veel voorbij: Acceptatie, geen uitzondering zijn, ruimte geven, positieve mindset, kennis delen, passende schoolgebouwen,flexibiliteit, veilige leeromgeving, iedereen hoort erbij, focus op ieders kwaliteiten, goede …

Stem van de leerling

Luisteren naar de stem van de leerling kan veel opleveren. Wij zijn ervoor dat leerlingen gestimuleerd worden aan te geven wat ze nodig hebben om tot leren te kunnen komen. Zeker bij leerlingen bij wie het leren niet ‘vanzelf’ gaat. …