Meer weten over het vso?

Op het voortgezet speciaal onderwijs zitten in totaal zo’n 35.000 leerlingen, verdeeld over 340 scholen. Vso-scholen zijn heel verschillend. Er zijn scholen voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of jongeren die langdurig ziek zijn. Ook zijn er jongeren in het vso met psychische stoornissen of gedragsproblemen. Er zijn scholen voor blinde en slechtziende kinderen, scholen voor dove en slechthorende leerlingen of jongeren met een taal- spraakstoornis. Allemaal samen maken deze deel uit van het vso.

Leerlingen met een lichamelijke beperking lopen tegen andere dingen aan, dan leerlingen met gedragsproblemen of depressiviteit of angst. Er zijn leerlingen die moeilijk kunnen leren en anderen die dit makkelijker afgaat. 

Er zijn leerlingen die na de vso-school doorstromen naar een vorm van dagbesteding, er zijn er ook die doorstromen naar een vervolgopleiding.

Veel verschillen dus. Maar aan de andere kant is dat wat ons verbindt vaak dat het op school ‘niet vanzelf’ gaat. We hebben allemaal een bepaalde vorm van begeleiding nodig om uiteindelijk daar te komen wat het beste bij ons past.

Ons streven is om leerlingen uit alle clusters vertegenwoordigd te hebben. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en zijn/haar input kan geven.

Er zijn verschillende onderwerpen waar wij ons mee bezig houden. Dit hangt natuurlijk ook af wat jullie zelf inbrengen. Een greep uit de onderwerpen vind je hieronder:

  • Vind je dat er op jouw school voldoende rekening wordt gehouden met je beperking en met jou manier van leren? Wordt er maatwerk geleverd?
  • Wat zou een reguliere school moeten overnemen van het vso, waardoor meer leerlingen naar een school dichtbij hun eigen huis kunnen?
  • Mag je meepraten over de inhoud van je eigen OPP (ontwikkelingsperspectief)?
  • Voel je je veilig op school?
  • Is er een leerlingenraad op jouw school?
  • Hoe tevreden ben je over de leerlingenraad?
  • Zorgt jouw school ervoor dat jij als leerling kunt meepraten over wat er op school gebeurt?
  • Hoe tevreden ben je over de begeleiding die je krijgt bij het kiezen van een stage, een vervolgopleiding of werk?

We horen graag welke onderwerpen jij nog meer belangrijk vindt! Hoe meer input we ontvangen, hoe beter we de vso-leerling kunnen vertegenwoordigen.