Wat wij willen en belangrijk vinden

Wat willen wij?

1. De stem van de vso-leerling laten horen;

2. Bekendheid geven aan wat het vso doet;

3. Laten zien waar het vso goed in is;

4. Ons ervoor inzetten, dat dit ook steeds vaker en voor zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs mogelijk is;

5. Laten zien hoe je inspraak kunt aanleren en ontwikkelen.

Wat vinden wij belangrijk?

6. Dat elke leerling, ondanks een beperking, zich goed kan ontwikkelen;

7. Dat leerlingen mogen meepraten;

8. Dat er maatwerk geleverd wordt als ‘leren niet vanzelf gaat’;

9. Dat elke school een goed functionerende leerlingenraad heeft;

10. Dat leerlingen op het vso zoveel als mogelijk is, zelf de inhoud van hun ontwikkelingsperspectief bepalen. Dat hierin tot uitdrukking komt, dat er rekening wordt gehouden met de manier waarop zij het beste leren.